ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Oddział Stołeczny i Izba Rzeczoznawców SITP

Oddział Stołeczny SITP został powołany 8 czerwca 1984r. przez Zarząd Główny SITP na wniosek kol. Ludwika Wargockiego - Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a później pierwszego Prezesa Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. W 2014r. Oddział Stołeczny obchodził jubileusz 30-lecia istnienia.

Oddział Stołeczny swoją działalność realizuje w głównej mierze w oparciu o zadania statutowe oraz kierunki określone w uchwałach programowych. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

 • szerzenie wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej, w tym najnowszych osiągnięć światowych w ochronie przeciwpożarowej,
 • dążenie do osiągania pozycji SITP jako autorytetu w zakresie problemów techniczno-zawodowych w pożarnictwie,
 • współpracę i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej,
 • integrację środowiska stowarzyszeniowego,
 • integrację ze środowiskami pożarniczymi innych krajów,
 • podnoszenie kwalifikacji i etyki członków Oddziału,
 • organizowanie konferencji i seminariów technicznych oraz udział w wystawach pożarniczych w kraju i zagranicą.


Obecnie Oddział liczy ponad 357 członków indywidualnych, zorganizowanych w siedmiu kołach:

 •     koło przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
 •     koło pracownicze przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
 •     koło studenckie przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
 •     koło przy Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej,
 •     koło przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 •     koło przy RAJ INTERNATIONAL,
 •     koło przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.


Oddział zrzesza 16 członków wspierających: