REJESTRACJA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Szkolenie dla rzeczoznawców

Typ uczestnictwa

Jestem członkiem SITP

Uczestnictwo członków SITP – zgłoszenie do 31.10.2022r. / po 31.10.2022r. - 800 zł netto os. / 900 zł netto os.
Uczestnictwo online członków SITP – zgłoszenie do 31.10.2022r. / po 31.10.2022r. - 700 zł netto os. / 800 zł netto os.

Uczestnictwo pozostałych osób – zgłoszenie do 31.10.2022r. / po 31.10.2022r. - 850 zł netto os. / 950 zł netto os.
Uczestnictwo online pozostałych osób – zgłoszenie do 31.10.2022r. / po 31.10.2022r. - 750 zł netto os. / 850 zł netto os.

Rezerwacja pokoju hotelowego

Rezerwacja pokoju hotelowego we własnym zakresie
cena za osobę w pokoju 2 osobowym (w cenę wliczone śniadanie) - 162 zł brutto/os** po podaniu hasła „Warsztaty SITP”

DANE DO FAKTURY

Potwierdzam wpłatę kwoty ... zł netto + 23% VAT, łącznie 0.00 zł brutto w dniu na konto Izby Rzeczoznawców SITP, ul. Świętokrzyska 14 pok. 134 00-050 Warszawa z dopiskiem "Warsztaty 24-25.11.2022 r." na konto nr 02 1030 0019 0109 8533 0000 4015.

Kwota za wybraną opcję noclegu wynosi ... zł. Kwotę należy opłacić w dniu przyjazdu w recepcji hotelu.

Niniejszym wyrażam(y) zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu(ów). Ponadto wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celach związanych z organizacją Warsztatów.

Szkolenie dla rzeczoznawców

Typ uczestnictwa

Firma jest członkiem wspierającym

Formy uczestnictwa

Uczestnictwo w Seminarium i Warsztatach Projektowych:

Uczestnictwo członków SITP – zgłoszenie do 31.10.2022r. / po 31.10.2022r. - 800 zł netto os. / 900 zł netto os.
Uczestnictwo online członków SITP – zgłoszenie do 31.10.2022r. / po 31.10.2022r. - 700 zł netto os. / 800 zł netto os.

Uczestnictwo pozostałych osób – zgłoszenie do 31.10.2022r. / po 31.10.2022r. - 850 zł netto os. / 950 zł netto os.
Uczestnictwo online pozostałych osób – zgłoszenie do 31.10.2022r. / po 31.10.2022r. - 750 zł netto os. / 850 zł netto os.

dla firm będących członkami wspierającymi SITP 3 500 zł + 23% VAT/ dla pozostałych firm 4 500 zł + 23% VAT

Rezerwacja pokoju hotelowego

Rezerwacja pokoju hotelowego we własnym zakresie
cena za osobę w pokoju 2 osobowym (w cenę wliczone śniadanie) - 162 zł brutto/os** po podaniu hasła „Warsztaty SITP”

DANE DO FAKTURY

Potwierdzam wpłatę kwoty ... zł netto + 23% VAT, łącznie 0.00 zł brutto w dniu na konto Izby Rzeczoznawców SITP, ul. Świętokrzyska 14 pok. 134 00-050 Warszawa z dopiskiem "Warsztaty 24-25.11.2022 r." na konto nr 02 1030 0019 0109 8533 0000 4015.

Kwota za wybraną opcję noclegu wynosi ... zł. Kwotę należy opłacić w dniu przyjazdu w recepcji Hotelu.

Niniejszym wyrażam(y) zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu(ów). Ponadto wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celach związanych z organizacją Warsztatów.