PROGRAM

8:30 9:30

Rejestracja uczestników


9:30 9:45

Otwarcie warsztatów – wystąpienie Prezesa SITP i Prezesa O/St. SITP


I.

Wymagania formalno-prawne ; Moderator – Paweł Janik


9:45 10:30

Referat 1:
Wymagania formalno-prawne w zakresie wentylacji pożarowej – zmiany w przepisach i regulacjach prawnych.

Autor: Ernest Ziębaczewski - KG PSP

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Auburn University USA


10:30 11:15

Referat 2:
Weryfikacja i odbiory techniczne systemów wentylacji pożarowej prowadzone przez przedstawicieli PSP – najczęściej występujące problemy techniczne i formalne.

Autor: Ireneusz Kopczyński - SITP rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski University of Michigan USA


11:15 11:30

Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców


II.

Wentylacja pożarowa w garażach zamkniętych ; Moderator – Piotr Marcinkiewicz


11:30 12:15

Referat 3:
Projektowanie wentylacji strumieniowej w garażach zamkniętych – wytyczne SGSP i SITP.

Autor: Mateusz Fliszkiewicz - SGSP

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów
prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii


12:15 13:00

Referat 4:
Dobór zabezpieczeń przeciwpożarowych w garażach zamkniętych w kontekście pożarów samochodów elektrycznych oraz możliwości ich parkowania.

Autor: Wojciech Węgrzyński - ITB


13:00 13:30

Referat 5:
Wentylacja garaży wielostanowiskowych w świetle nowych zagrożeń. Rozwiązania projektowe uwzględniające alternatywny sposób zasilania pojazdów. Wytyczne projektowe do symulacji komputerowych (analiz numerycznych CFD) w garażach zamkniętych.

Autor: Włodzimierz Łącki -SITP, SNB

1) Technika a zdrowie

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
inż. Jerzy Orkiszewski Prezes US-Polish Trade Council, San Francisco USA

2) Infrastruktura - Budownictwo - BIM

Moderatorzy:
mgr inż. Piotr Dudek Wiceprezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
mgr inż. Wiktor Piwkowski Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

3) Gospodarka wodna, zmiany klimatyczne

Moderatorzy:
dr hab. inż. Czesław Szczegielniak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska, Wiceprezes Wrocławskiej Rady FSNT-NOT

4) Strefa wolnego handlu między USA a UE - rola inżynierów

Moderatorzy:
prof. dr hab. Bogusław Fiedor Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych
mgr inż. Mirosław Niedziński Dyrektor Polish American Engineers Association w Chicago USA

5) Rola inżynierów w reindustrializacji

Moderator:
dr inż. Marian Krzaklewski Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), podkomitet CCMI (Komitet Konsultacyjny ds. Przemian Przemysłowych)

6) Polski Produkt Technologiczny – Polska Marka

Moderator:
prof. dr hab. inż. Piotr Moncarz Wiceprezes US-Polish Trade Council, San Francisco, USA


13:30 14:15

Przerwa obiadowa, ekspozycja wystawców

Przedstawienie przez moderatorów wniosków z dyskusji panelowych

Dyskusja

Przyjecie uchwały XXV Kongresu Techników Polskich i Przesłania III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

Zamknięcie XXV Kongresu i Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich


III.

Zabezpieczenie przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych; Moderator – Antoni Celej


14:15 14:45

Referat 6:
Projektowanie wentylacji pożarowej – trudności przy projektowaniu systemów zróżnicowania ciśnienia w budynkach istniejących i obiektach inżynieryjnych.

Autor: Mateusz Chorowicz - Mercor


14:45 15:15

Referat 7:
Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w budynkach wysokich i wysokościowych w świetle najnowszych standardów projektowych (PN-EN 12101-13).

Autor: Izabela Tekielak-Skała - Smay


15:15 15:30

Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców


IV.

Wentylacja pożarowa innych obiektów; Moderator – Mateusz Fliszkiewicz


15:30 16:00

Referat 8:
Wytyczne p.n. „Projektowanie wentylacji pożarowej w tunelach”.

Autor: Grzegorz Sztarbała - SITP


16:00 16:30

Referat 9:
Współdziałanie wentylacji pożarowej i stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych.

Autor: Wojciech Węgrzyński - ITB


16:30 17:00

Referat 10:
Deklarowanie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów i zestawów wyrobów wentylacji pożarowej.

Autor: Paweł Janik - CNBOP


17:00 17:30

Panel ekspercki -dyskusyjny

Autorzy ww. referatów


17:30 17:40

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia warsztatów


19:00

Kolacja, program rozrywkowy


9:00 9:15

Otwarcie drugiego dnia warsztatów


V.

Systemy różnicowania ciśnień; Moderator – Angelika Duszyńska


9:15 10:00

Referat 1:
Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w budynkach wysokich i wysokościowych – przykład projektowy w oparciu o PN-EN 12101-13.

Autor: Wojciech Łochnicki - Smay


10:00 10:45

Referat 2:
Zabezpieczenie przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych oraz nietypowych przestrzeni o niewielkiej kubaturze.

Autor: Grzegorz Krajewski - ITB


10:45 11:00

Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców


VI.

Wentylacja pożarowa w garażach zamkniętych – Grzegorz Sztarbała


11:00 11:45

Referat 3:
Zasady przyjmowania parametrów technicznych wentylacji pożarowej przy projektowaniu, w tym m. in. wydajności systemów wentylacji strumieniowej w garażach zamkniętych.

Autor: Mateusz Fliszkiewicz - SGSP


11:45 12:30

Referat 4:
Systemy kombinowane: przewody wentylacyjne i oddymiające.

Autor: Elżbieta Mazur – Etex Promat


12:30 13:15

Referat 5:
Zasady stosowania klap odcinających w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu oraz wykorzystania do celów oddymiania szachtów żelbetowych /murowanych.

Autor: Piotr Głąbski - ITB


13:15 14:00

Przerwa obiadowa, ekspozycja wystawców


VII.

Zagadnienia inne ; Moderator – Ireneusz Kopczyński


14:00 14:45

Referat 6:
Konfigurowanie zasilania i sterowania wentylacją przeciwpożarową w zgodzie z wiedzą techniczną i wymaganiami przepisów.

Autor: Wacław Kozubal – SITP rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych


14:45 15:15

Referat 7 :
Wybrane problemy w projektowaniu i wykonawstwie sytemów wentylacji pożarowej w aspekcie rozwiązań zamiennych i zastępczych.

Autor: Rafał Szczypta – KG PSP


15:15 16:15

Panel ekspercki – dyskusyjny

Autorzy ww. referatów


16:15 16:30

Podsumowanie i zakończenie warsztatów