O WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH

VI Warsztaty szkoleniowe
„PROJEKTOWANIE WENTYLACJI POŻAROWEJ”
oraz Szkolenie Rzeczoznawców do Spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych


Po raz szósty Oddział Stołeczny Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP przy udziale wiodących na rynku polskim firm związanych z wentylacją pożarową  organizuje:
Warsztaty szkoleniowe „PROJEKTOWANIE WENTYLACJI POŻAROWEJ”.

Jak zwykle planowane są zajęcia w układzie dwudniowym, część seminaryjna i warsztatowa, w terminie 24 i 25 listopada 2022r.  

Tym razem Warsztaty odbędą się poza Warszawą w pięknym hotelu WINDSOR w Jachrance koło Warszawy.

Warsztaty skierowane są do wszystkich, którzy profesjonalnie zajmują się projektowaniem, uzgadnianiem lub odbiorami instalacji i urządzeń wentylacji pożarowej tj. do projektantów, instalatorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz pracowników wydziałów kontrolno-rozpoznawczych w komendach Państwowej Straży Pożarnej.

Wykładowcami będą wybitni specjaliści z Komendy Głównej I Komendy Miejskiej w Warszawie Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Instytutu Techniki Budowlanej oraz współpracownicy firm współorganizujących warsztaty.

Uczestnikom kursu zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe, w tym zbiór wygłaszanych referatów, wybrane teksty źródłowe i informacje o dostępnych na rynku urządzeniach i technologiach, a także świadectwo potwierdzające ukończenie kursu.

Program Warsztatów, koszty uczestnictwa, formularz zgłoszenia i pozostałe szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.sitp.waw.pl i www.sitp.home.pl.

Informacje udzielają również organizatorzy :
Mateusz Fliszkiewicz Tel. 507 821 449
Ireneusz Kopczyński Tel. 501 780 246
Antoni Celej Tel. 512  005 402 

Świetna baza hotelowa z nowoczesnym zapleczem konferencyjnym  pozwala na pełną realizację planowanych zamierzeń dydaktycznych. Oprócz poszerzenia wiedzy z zakresu projektowania wentylacji pożarowej uczestnicy Warsztatów będą mieli możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego z dala od miejskiego zgiełku podczas planowanych atrakcji plenerowych oraz indywidualnie w strefie Fit&SPA . 

W ramach VI Warsztatów Projektowanie Wentylacji Pożarowej odbędzie się szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dla którego zostały przyznane 4 punkty. Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się i przejść na stronę CNBOP celem wypełnienia karty zgłoszeniowej:
  https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/szkolenie-dla-rzeczoznawcw-projektowanie-wentylacji-poarowej-szkolenie-cnbop-pib-podczas-vi-warsztatw-szkoleniowych-projektowanie-wentylacji-poarowej-24-25112022_14354

Serdecznie zapraszamy.

PREZES
Oddziału Stołecznego SITP i Izba Rzeczoznawców SITP
dr inż. Paweł Janik